Dr. Haluk R. Cezayirlioğlu

Lisans eğitimini, 1976 yılında,  İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı. 1981yılında, ABD’de ki Case Western Reserve Üniversitesi, Makine Mühendisliği bölümünden,  M.Sc. derecesini aldı. İlk görevi, İskenderun Demir Çelik tesisleri oldu. Yirmibeş yıl süre ile, Sabancı Holding’e bağlı Brisa’da, çeşitli görevlerde bulundu. Saha Mühendisliğini kurdu ve 15 yıl süreyle, yöneticiliğini yaptı. 2011-2017 yılları arasında, Almanya merkezli, Syron Lastikleri’nin yatırımlardan sorumlu  Gn. Müdür Yardımcılığı  görevinde bulundu. Halen, Yönetim Kurulu üyesidir. 2015 yılında, Okan Üniversitesi’nden “Lastik Kümelenmesi” üzerine yaptığı çalışma üzerine, Ph.D. derecesini aldı. LODER Yönetim Kurulu’nda  görev yapmaktadır. Uşak Üniversite’sinde, misafir öğretm görevlisi olarak,  lojistik, tedarik zinciri ve modelleme alanlarında dersler vermektedir.