Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ

1954 yılında Eskişehir’de doğdu. 1983 yılından 2006 yılına kadar İ.T.Ü Endüstri Mühendisliği Bölümünde Öğretim Üyesi, 2006-2010 yılları arası Okan Üniversitesinde Uluslararası Lojistik Bölüm Başkanı olarak çalıştı. Halen Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. 2001 yılında Lojistik Derneğinin (LODER) Kurucu Başkanlığını yaptı ve halen Yönetim Kurulu Başkanıdır. Ulaştırma Bakanlığı Ulaştırma Ana Plan Stratejisi Projesinde Lojistik Grup Başkanlığı ve İstanbul Metropolitan Planlama Lojistik Grubunda danışmanlık yaptı. Çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını olup, birçok kuruluşta eğitim verdi ve danışmanlık yaptı. Halen İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ulaşım ve Lojistik Alt Komisyonu üyesi ve İstanbul Lojistik Ana Planı eşkoordinatörüdür.