Prof. Dr. Serpil Erol

Prof. Dr. Serpil EROL, Doktora derecesini 1987 yılında almıştır. Bilimsel araştırmalar için değişik zamanlarda Avustralya ve ABD’ de çeşitli üniversitelerde bulunmuştur. Bölüm Başkan Yardımcılığı, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyelikleri, Anabilim Dalı Başkanlığı, Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Bölüm Başkanlığı, Enstitü Müdürlüğü, Rektör Danışmanlığı…gibi idari görevlerde bulunmuştur. Yüksek lisans, doktora tez danışmanlıkları  yapmakta olup; üretim yönetim sistemleri, üretim çizelgeleme, imalat mühendisliği, robotik sistemler, yöneylem araştırması uygulamaları, tedarik zinciri ve lojistik yönetimi  gibi konularda yurtiçi ve yurtdışı çeşitli konferanslar vermiş, bildiriler sunmuş olup, ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış  150’nin üzerinde  araştırma makalesi bulunmaktadır. Yurtiçi, yurtdışı çeşitli bilimsel dergilerde hakemlik yapan, konusuyla ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olan,  bilimsel araştırma teşvik ödüllerine sahip olan Prof. Dr. Serpil EROL halen Gazi Üniversitesi  Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde görev yapmaktadır.