Prof. Dr. Soner Esmer

Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Lojistik Yönetimi Bölümü öğretim üyesidir. Deniz taşımacılığı ve liman işletmeciliği konusunda uzmanlaşmıştır. Araştırma motivasyonunu lojistik ve deniz taşımacılığı sektöründeki güncel tartışma konularından elde etmektedir. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalından elde etmiştir. Doktora tez konusu “Konteyner Terminallerinde Lojistik Süreçlerin Simülasyon Yöntemi ile Optimizasyonu” üzerindedir. Akademik dergilerde yazdığı, konferanslarda sunduğu yayınlar ve yazdığı kitaplar ağırlıklı olarak liman işletmeciliği alanındadır. Deniz ve liman işletmeciliğine ilave olarak lojistik yönetimi ve tedarik zinciri yönetimi konularında da araştırmalar yapmakta, lisans ve lisansüstü programlarda dersler vermekte, tezler yönetmektedir. İngilizce bilen Dr. Esmer birçok kamu ve özel sektör projelerinde yer almıştır. Limancılık sektörüne yönelik danışmanlıkları ise halen sürmektedir.