Prof. Dr. Umut Rıfat Tuzkaya

Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde 2007 yılında doktora eğitimini tamamlamış, 2010 yılında Doçent ve 2015 yılında Profesör unvanını almıştır. 2011 yılında Louisville Üniversitesi (Kentucky, ABD) bünyesindeki “Logistics and Distribution Institute”de misafir araştırmacı olarak acil durum lojistiği projesinde çalışmıştır. Taşımacılık yönetimi, lojistik yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, depo yönetimi, üretim yönetimi, kalite yönetimi ve tesis tasarımı konularında dersler vermiştir. Bu alanlarda çok sayıda ulusal ve uluslararası makale, bildiri ve kitap bölümleri gibi akademik çalışmaları mevcuttur. Lojistik master plan hazırlama, fizibilite etütleri, süreç analizi ve iyileştirme, stratejik planlama, sektörel analizler ve norm kadro oluşturma içerikli farklı projelerde çalışmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Okan Üniversitesi ve Deniz Harp Okulu, endüstri mühendisliği ve lojistik yönetimi bölümlerinde lisans ve lisansüstü seviyelerde alanıyla ilgili dersler vermiştir. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde Yöneylem Anabilim Dalı Başkanı ve LODER Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.