Basım Olanakları


Kongremize gönderilen tüm bildiriler hakemler tarafından kör değerlendirme ile incelenmektedir. Kongreye kabul edilen ve sunulan bildiriler  aşağıda yer alan basım olanakları çerçevesinde değerlendirilecektir.

 1. KONGRE KİTABI
 2. Kongreye kabul edilen tam metin bildirilerin tümü, ISBN numarasına sahip 7. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, ULTZK 2018 Bildiriler Kitabı CD'sinde yayınlanacaktır.

 3. ULUDAG UNIVERSITY JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING

 4. http://dergipark.gov.tr/uumfd

  Kongrede sunulan bildirilerden, kongre bilimsel düzenleme kurulunun seçeceği 20 bildiri yazarlarının da istemesi durumunda, kongre özel sayısında yer alması için genişletilerek (Türkçe veya İngilizce olarak) ve derginin yazım kurallarına göre düzenlenerek yazarları tarafından “Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering” sisteminden yüklenecektir. Derginin hakem değerlendirme aşamasından geçtikten sonra kabul edilen makaleler 2018 yılı içinde Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering - 7. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, ULTZK 2018 Kongre özel sayısında yayınlanacaktır. Kabul edilen makalelerin sayısının 10 adetten az olması durumunda özel sayı basılamayacak ve kabul edilen makalelerin derginin uygun bir düzenli sayısında, kongrede yayınlandığı belirtilerek basılması mümkün olacaktır. Makale basımı için herhangi bir ücret alınmamaktadır.


 5. JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION MANAGEMENT
 6. http://www.betadergi.com/jeim/


  Kongrede sunulan bildirilerden, kongre bilimsel düzenleme kurulunun seçeceği bildiriler yazarlarının da istemesi durumunda genişletilerek (Türkçe veya İngilizce olarak) ve derginin yazım kurallarına göre düzenlenerek “Journal of Entrepreneurship and Innovation Management” sistemine 01 Haziran 2018 tarihine kadar yüklenecektir. Hakem değerlendirme sürecinden geçecek makalelere derginin 2018 Aralık sayısında yer verilecektir. Makale basımı için herhangi bir ücret alınmamaktadır.

 7. JOURNAL OF MANAGEMENT, MARKETING AND LOGISTICS (JMML) 
 8. http://www.pressacademia.org/journals/jmml


  Kongrede sunulan bildirilerden, kongre bilimsel düzenleme kurulunun seçeceği bildiriler yazarlarının da istemesi durumunda derginin yazım kurallarına göre düzenlenerek (Türkçe veya İngilizce) yazarları tarafından “Journal of Management, Marketing and Logistics (JMML)” sisteminden gönderilecektir. Dergi için sayfa sınırı 10 sayfadır. Kontrolden geçecek makalelere derginin Haziran ve Eylül sayılarında yer verilebilecektir. Kongremiz için JMML makale basım ücreti 400 TL olarak bildirilmiştir.

 9. LOJİSTİK DERGİSİ (LODER DERGİSİ) 10. Kongreye kabul edilen tam metin bildiriler, LODER Dergisi editörleri tarafınca incelenerek dergide basılması uygun görülmesi halinde, bildiri sahibi yazarların onayına istinaden LODER Dergisi’nde basılacaktır.