03 MAYIS 2018, Perşembe

08:30 Karşılama ve Kayıt
09:30 - 10:00 Açılış Töreni
10:00 - 10:15 7. Ulusal Lojistik Proje Yarışması Ödül Töreni
10:15 - 11:00 PANEL :
Bursa Lojistik Sektörü
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ
Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ, Lojistik Derneği Başkanı
Ömer DEMİRBİLEK, TEKNOSAB Müdürü
Ferhat ARIKAN, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürü
11:00 - 11:30 Kahve Arası
11:30 - 13:00 PANEL :
Akıllı ve Yeşil Lojistik
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan
Ahmet PANAYIR, Prof. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN, Akın SAKA, Enise ADEMOĞLU
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:30 PANEL :
Otomotiv Lojistiği
Oturum Başkanı : Mehmet Karaca
Ahmet Özgür DOĞAN, Ersin ÖZTÜRK, Fatih KILINÇ, Hasan AYDEMİR, Mehmet KARACA, Sibel BAYAT
15:30 - 16:00 Kahve Arası
  A SALONU B SALONU C SALONU D SALONU E SALONU
    Akıllı Lojistik
Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan
Araç Yükleme ve Rota Optimizasyonu
Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Umut Tuzkaya
Tedarik Zinciri Ağ Tasarımı
Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Erdal Emel
İnsani Yardım Lojistiği
Oturum Başkanı:

Doç. Dr. Fatih Çavdur
16:00 - 16:15 PANEL:
Lojistik Eğitim Standartları
Oturum Başkanı :
Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ

Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ
Dr. Kayıhan TURAN
Barbaros BÜYÜKSAĞNAK
B040 - Dijital Sanayi Devriminin Lojistik Sektörüne Getireceği Yenilikler ve Etkileri
İbrahim Musab Özarı, Aynur Arslan
B013 - Deniz Ulaştırma İşletmelerinde Gemi Yükleme Miktarının Belirlenmesine Yönelik Doğrusal Programlama Modeli ve MS Solver İle Değerlendirilmesi
Batuhan Kocaoğlu, Mehmet Özkan, Hakan Özkan
B054 - Sürdürülebilir Lojistik Kapsamında Elektronik Atıkların Toplanması: Literatür Araştırması
Fatma Cansu Mishal, Ömür Tosun
B0103 - Afet Operasyonları Yönetiminde İnsansız Hava Araçlarının Kullanımı: Literatür Taraması
Merve Cömertoğlu, Fatih Çavdur, Merve Köse Küçük, Sema Değirmen
16:15 - 16:30 B097 - Endüstri 4.0 Kapsamında Lojistik Faaliyetler
Özlem Gürel, Şeyda Serdarasan
B021 - Karşılanamayan Talepli Çoklu Ürün Envanter Yerleşim ve Rotalama Problemi
Özge Şatır, Şener Akpınar
B084 - Bulanık Yaklaşım Çerçevesinde Elektronik Ürünlerin Geri Kazanımına İlişkin Alternatiflerin Belirlenmesi
Hande Aktan, İsmail Karayün
B085 - Afet Sonrası İçin Acil Tıp Merkezlerinin Yerleşim Planlaması ve Envanter Yönetimi: Literatür Analizi
Mehmet Kürşat Öksüz, Şule Itır Satoğlu
16:30 - 16:45 B0146 - Lojistik 4.0 İçin Teknolojilerin Analizi ve Seçimi
Merve Güler, Gülçin Büyüközkan
B0119 - Elektrikli Kamyonların Rota Optimizasyonunda Kullanılacak Bir Matematiksel Model
Aslı Aksoy, Seval Ene, İ̇lker Küçükoğlu, Nursel Öztürk
B0115 - Biyodizel Yakıtlar İçin Çok Ürünlü Çok Periyotlu Tedarik Zinciri Ağ Tasarım Modelinin Geliştirilmesi
Melike Sırakaya, Berk Ayvaz, Fatih Öztürk
B0101 - Afet Lojistiği Risklerinin Analizi: Literatür Araştırması
Aylin Ofluoğlu, Birdoğan Baki, İlker Murat Ar
16:45 - 17:00 B0147 - Akıllı Lojistik İçin Ulaşım Stratejileri
Esin Mukul, Gülçin Büyüközkan
B076 - Hava Yolu Taşımacılığında Ekip Atama Problemi
Vedat Kılıç, Umut Rıfat Tuzkaya
B0116 - Biyodizel Yakıtlar İçin Çok Amaçlı Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Ağ Tasarımı
Enis Barış Karakoç, Berk Ayvaz, Ali Osman Kuşakçı
B035 - Atatürk Havalimanı’nın Geleceği İçin Öneriler
Hakan Emanet
17:00 - 17:15 B0148 - Havacılık Endüstrisinde Dijital Dönüşüm ve Türkiye Analizi
Gülçin Büyüközkan, Celal Alpay Havle
B031 - Afet Sonrası Yardım Malzemesi Dağıtımı İçin Rota Üretme-Eleme Algoritması ve Tamsayılı Programlama Kullanımı
Merve Köse Küçük, Fatih Çavdur
B0150 - Elektrikli ve Elektronik Atıklar İçin Tersine Lojistik Ağ Tasarımı: İstanbul Örneği
Özlem Karadeniz Alver, Berk Ayvaz, Bülent Çatay
B0107 - Afet Yönetiminde Büyük Veri ve Veri Analitiği Uygulamaları: Literatür Araştırması
Emine Nisa Kapukaya, Nadide Çağlayan, Şule Itır Satoğlu
17:15 - 17:30   B038 - Afet Operasyonları Yönetiminde İnsansız Hava Araçlarının Kullanımı: Gözetleme Operasyonları İçin Rota Planlama
Sema Değirmen, Fatih Çavdur, Aslı Sebatlı
  B0155 - Doğal Afetlere Karşı Hazırlık ve Doğal Afet Lojistiği
Ayhan Demi̇rci̇, Elif Bi̇lgi̇ç, Didem Demi̇r

04 MAYIS 2018, Cuma

  A SALONU B SALONU C SALONU D SALONU E SALONU
    Lojistik Eğitim ve Öğretimi
Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Mehmet Tanyaş
Kentsel Lojistik ve Akıllı Ulaştırma Sistemleri
Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Serpil Erol
Lojistik Köyler/Merkezler
Oturum Başkanı:

Doç.Dr. İskender Peker
TZY'de Bilişim Uygulamaları
Oturum Başkanı:

Doç.Dr. Batuhan Kocaoğlu
09:00 - 09:15 DERS :
Taşımacılık Sistemleri Tasarımı ve Yönetimi
Prof. Dr. Umut TUZKAYA
Yıldız Teknik Üniversitesi
B0129 - Lojistik Eğitiminde Öğrencilerin Eğitimden Beklentileri ve Kariyer Planları
Arzum Büyükkekli̇k, Buket Özoğlu, Gül Senir
B033 - Mikro Dağıtım Performans Analizi ve VIKOR Metoduyla Bir Uygulama
Seyithan Yıldız, Mehmet Kart
B046 - DEMATEL-ANP Yöntemiyle Dağıtım Merkezi Yer Seçimi Kriterlerinin Önceliklendirilmesi: Gürcistan Örneği
Burcu Sayin Okatan, İskender Peker, Birdoğan Baki̇
B020 - Tedarik Zinciri Yönetimine İlişkin Lojistik Destek İçin Öncelik Tabanlı Tedarikçi-Görev Çizelgeleme
Mehmet Karakoç
09:15 - 09:30 B055 - Tehlikeli Madde Taşımacılığı İçin Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi Hakkında Kalitatif Bir Çalışma
Emine Tanbaş, Celil Durdağ, Tuğçe Doğan Mesutoğulları, Burak Kayabaşı
B034 - Sürdürülebilir Şehir Lojistiği: İzmir İli Örnek Uygulaması
Meli̇sa Özbi̇lteki̇n, İrmak Sürgeç, Nazlican Gözaçan, Yücel Öztürkoğlu
B080 - Türkiye’de Yer Alan Lojistik Dostu Şehirlerin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi
Ertuğrul Ayyıldız, Selin Yalçın
B044 - Tedarik Zinciri Yönetiminde Dijital Dönüşüm
Batuhan Kocaoğlu
09:30 - 09:45 B088 - Türkiye’de Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Lojistik Bölümlerinin Genel Bir Değerlendirilmesi
Hasan Şahin, Bayram Topal
B0109 - Deprem Sonrası Yardım Malzemesi Taşıyan Araçların Ulaşım Süresini Etkileyecek Kriterleri Dikkate Alan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Temelli Rotalama: İstanbul İli Uygulaması
Feyza Altuntaş, Alaattin Altuntaş, Serpil Erol
B0105 - Demir İpek Yolu İçin Güzergâh ve Lojistik Merkezlerin Yer Seçimi
Atiye Tümenbatur
B067 - Lojistik Bilgi Sistemlerinin Lojistik Performans Yönetimine Etkisi: Bursa İlinde Faaliyet Gösteren Lojistik İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama
İ̇lker Turan, Tansu Özbaysal
09:45 - 10:00 DERS :
Deniz Taşımacılığının Temel Unsurları : Yük, Gemi ve Liman
Prof. Dr. Soner ESMER
Dokuz Eylül Üniversitesi
B014 - Lojistik ve Denizcilik Bölümü Öğrencilerinin Eğitim Hizmetini Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma
Mehmet Tanyaş, Mehmet Özkan, Hakan Özkan
B0156 - Şehir Lojistiğinin Modellenmesi
Kadriye Büşra Yılmazer Kaya, İlhan Or, Necati Aras
  B087 - Deniz-Demir Yolu Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Operasyonları İçin Karar Destek Sistemi
Aysun Mutlu, Yaşanur Kayıkçı, Bülent Çatay
10:00 - 10:15 B0136 - Lojistik Eğitimi Üzerine Yapılan Akademik Çalışmaların İçerik Analizi
Emre Süğün, Barış Kuleyi̇n
B0144 - Metropol Şehirlerin Yönetiminde Kentsel Lojistik Problemi ve Sürdürülebilir Çözüm Yöntemleri
Ferhat Arıkan, Mehmet Tanyaş
  B090 - Bir Endüstriyel Donanım Üreticisi İçin Bütünleşik Proje Teklif ve Yönetim Sistemi Geliştirilmesi
Aslı Aksoy, Mehmet Akansel, Canberk Atalay, Dilara Yaşar, Duygu Keseroğlu, Atalay Meriç Çamlıbel, Serdar Vanlıoğlu
10:15 - 10:30        
10:30 - 11:00 Kahve Arası
  A SALONU B SALONU C SALONU D SALONU E SALONU
    Lojistik ve TZY Sektörel Uygulamaları
Oturum Başkanı:

Doç.Dr. A. Zafer Acar
Depo Yönetimi ve İşyeri Düzenleme
Oturum Başkanı:

Doç. Dr. Murat Baskak
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi ve Uygulamaları
Oturum Başkanı:

Prof.Dr. Bülent Durmuşoğlu
Dış Ticaret Lojistiği
Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Soner Esmer
11:00 - 11:15 DERS :
Depo Tasarımı ve Yönetimi
Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ
Maltepe Üniversitesi
B0117 - Bir Gıda İşletmesinde Enerji Tedarik Yönetim Modeli
Sara Uygur, Aslı Aksoy
B037 - Otomatik Depolama ve Geri-Alma Sistemlerinde Depolama ve Geri-Alma Makinesi Bekleme Noktası Optimizasyonu: Sınıf-Tabanlı Depolama Politikası Durumu
Sema Değirmen, Fatih Çavdur, Erdi Şener
B06 - Çevresel Duyarlılık ile Kusurlu Üretim Sistemlerinin Optimizasyonu
Harun Öztürk
B025 - Sucul Canlıların Ülkelerarası Taşımacılığında Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Önemli Hususlar
İ. Polat Kalkan, Onur Karadal
11:15 - 11:30 B068 - Fabrika İçi Malzeme Tedariği Sisteminin Geliştirilmesi: Bir Otomotiv Yan Sanayi Firmasında Uygulama
İlker Küçükoğlu, Betül Yağmahan, Müge Sinem Çağlıyan, Ayşen Yıldız, Dilan Aktokluk
B091 - TOPSIS Yöntemi İle Solar Depo Yeri Seçimi
Rasih Boztepe, Onur Çetin
B051 - Bulanık WASPAS İle Yeşil Tedarikçi Seçimi
Irmak Daldır, Ömür Tosun
B0140 - Yeni Küreselleşme Modelinde Deniz Taşımacılığını Etkileyen Unsurlar
Soner Esmer
11:30 - 11:45 B098 - Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Çevresel Etkilerinin Değerlendirmesi
Selin Hanife Eryürük
B0106 - Biyogaz Tesis Yeri Seçimi İçin Bir Modelleme Yaklaşımı
Aliye Melda Bölek, Murat Baskak
B063 - Set Şeklinde Teslimat İle İç Lojistik Faaliyetlerin Tasarımı
Emre Çevikcan, Eda Sol, Mehmet Bülent Durmuşoğlu
B041 - Serbest Ticaret Anlaşmaları: Türkiye Dış Ticareti Üzerine Bir Değerlendirme
Zahi̇de Yeşi̇m Akbi̇nar, Oğuzhan Di̇ki̇ci̇
11:45 - 12:00 DERS :
Tedarik Zinciri 4.0

Prof. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN
Galatasaray Üniversitesi
B018 - Tarım-Gıda Tedarik Zinciri Yaklaşımı ile Üretici ve Lojistik İşletmelerin Ortaklaşa Seçimi: Analitik Hiyerarşi Yöntemi Uygulaması
Atiye Tümenbatur, Mehmet Tanyaş
B0108 - Patlayıcı Madde Depo Yer Seçimi ve Çok Ölçütlü Yaklaşım
Alaattin Altuntaş, Feyza Altuntaş, Serpil Erol
B078 - Sağlık Kurumlarında Çevre Dostu Uygulamalar: Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Örneği
Metin Taşkın, Bihter Karagöz Taşkın, Aynur Acer
B043 - İhtisas Gümrüklerinin Lojistik Maliyetlere Etkisi: Bazı Petrol Ürünlerinde (Petrokimya) İhtisas Gümrük Uygulaması Örneği
Tuğçe Doğan Mesutoğulları, Emine Tanbaş, Burak Kayabaşı
12:00 - 12:15 B0151 - Konteyner Terminal Operasyonlarının Akıllı ve Yeşil Bakış Açıları ile İncelenmesi
Serkan Karakaş, Avni̇ Zafer Acar, Mehmet Kırmızı
B050 - E-Ticaret Giyim Sektörü İçin Depolama Raf Sistemleri Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci Uygulaması
Şebnem İ̇ndap
B0120 - Montaj Hatları İçin Parça Besleme Süreçlerinin Planlanması
Seval Ene, Büşra Henden, İsmet Başaran, Batuhan Pamuk, Nursel Öztürk
B073 - İhracata Yönelik Devlet Teşvik ve Destekleri, İhracat Performansı ve Uluslararasılaşma Düzeyi Değişkenleri Arası Bağıntılar
İşıl Kuşanaç, Hanifi Murat Mutlu
12:15 - 12:30        
12:30 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 14:45 PANEL :
Endüstri 4.0 ve Lojistik Sektörüne Etkileri

Oturum Başkanı :
Prof. Dr. Alptekin ERKOLLAR

Prof. Dr. Alptekin ERKOLLAR
Prof. Dr. Serpil EROL
Yük. Müh. İzlem Tekin BAYRAK
Dr. Faruk ŞENGÜN
DERS :
Satış ve Operasyon Planlama (S&OP)

Murat GÜVENTÜRK
SELCO Sistem Mühendisliği ve Lojistik Danışmanlık
     
14:45 - 15:30   DERS :
Stratejik Satınalma Yönetimi

Dr. İsmail KARAKIŞ
PricewaterhouseCoopers Türkiye
   
15:30 - 16:00 Kahve Arası
  A SALONU B SALONU C SALONU D SALONU E SALONU
    Lojistik ve TZY ile İlgili Diğer Konular - 1
Oturum Başkanı:

Doç Dr. Tülin İnkaya
Lojistik ve TZY ile İlgili Diğer Konular - 2
Oturum Başkanı:

Dr.Öğr.Üyesi Aslı Aksoy
Dış Kaynak Kullanımı ve E-ticaret
Oturum Başkanı:

Dr. Seval Ene
Lojistik ve TZY ile İlgili Diğer Konular - 3
Oturum Başkanı:

Dr. İlker Küçükoğlu
16:00 - 16:15 DERS :
Lojistikte Kalite

Aydan BİLGEL
AB Danışmanlık
B022 - Ekonomik Aktiviteler ve Demiryolu Taşımacılığının İlişkisi
Abdullah Açık, Sadık Özlen Başer
B019 - Tarım-Gıda Tedarik Zincirinde Ortaklaşa Planlama, Tahmin ve İkmal Yaklaşımı
Atiye Tümenbatur, Mehmet Tanyaş
B024 - Dış Kaynak Kullanımının Lojistik Şirketleri Üzerindeki Avantaj ve Dezavantajlarının İncelenmesi: Bir Vaka Analizi
İ. Polat Kalkan, Nergis Özi̇spa
B058 - Lojistik Faaliyetlerin Maliyet Yönetiminde Faaliyet Tabanlı Maliyet ve Kaynak Tüketim Muhasebesi Kullanımı
Müslime Sözen, Abdulnasır Aydın, Seda Aldemir
16:15 - 16:30 B0132 - Lojistik Performansın Değerlendirilmesinde Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinin Kullanımı: Bir Literatür İncelemesi
Hakan Arslanhan, Buket Özoğlu, Arzum Büyükkeklik
B045 - Türk Ticaret Kanununa Göre Eşya Taşımada Gönderen İle Taşıyıcının Ambalajlama ve İşaretleme Yükümlülüğü
Ramazan Durgut
B069 - Lojistik Faaliyetlerde Dış Kaynak Kullanımı ve Firma Performansı
Semir Ölmez, Hanifi Murat Mutlu
B082 - Kapasite, Ölçek ve Kapsam Ekonomisi Kavramları, Çözümleme Algıları ve Uygulamaları
Biray Koçak, Sadettin Özen
16:30 - 16:45 B081 - Türkiye’deki Havalimanlarının K-Ortalamalar Yöntemiyle Kümelenmesi
Selin Yalçın, Ertuğrul Ayyıldız
B049 - Talaşlı İmalat Ürünleri İçin Paket Seçimi
Seda Mungan
B052 - E-Ticarette Son Kilometre Teslimat Modeli ve Müşterilerin Hizmet Beklentileri Üzerine Bir Uygulama
Derya Saatçıoğlu, Ezgi Uzel Aydınocak
B0104 - Ekonomik Özgürlük Endeksinin Lojistik Performans Endeksi Üzerine Moderatör Etkisinin Araştırılması: G-20 ve Avrupa Ülkeleri Üzerine Bir Çalışma
İhsan Aktaş, Burak Küçük
16:45 - 17:00 DERS :
Lojistikte Optimizasyon

Dr. Haluk CEZAYİRLİOĞLU
Syron Lastikleri
  B027 - Avrupa Birliği İzleme Raporlama ve Doğrulama Düzenlemesi Kapsamında Genişletilmiş Veri Seti Önerisi
Ömer Söner, Onur Berah, Metin Çeli̇k
B0111 - E-Ticaret’te Alternatif Teslimat Yöntemleri; Dünya’dan Örnekler
Burak Küçük, Sinan Apak, Fulya Taşel
 
17:00 - 17:30        
17:30 - 18:00 KONGRE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI